Procedury

PROCEDURY

 1. Zasady interwencji.

 2. Procedura postępowania w przypadku częstych nieobecności.

 3. Procedura postępowania w przypadku zachowań agresywnych.

 4. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów na terenie szkoły, na dyskotece, zawodach sportowych lub wycieczce.

 5. Procedury postępowania współpracy z rodzicami w wypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wagary).

 6. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.

 7. Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

 

PROCEDURY PODCZAS PANDEMII - COVID-19

 1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

  1. Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE RODZICA

  2. Załącznik nr 2 - DEKLARACJA RODZICA

 2. Procedury obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
Drukuj