Dzień Papieski - konkurs

KONKURS!

Z okazji Dnia Papieskiego ogłaszamy w naszej szkole konkursy w kategorii klas i indywidualnej.

Kategoria dla klas
Należy wykonać zbiorową pracę w formacie A3 ilustrującą wybrane dla oddziału hasło z nauczania naszego Patrona dotyczące rodziny.

Kategoria indywidualna
Należy wykonać pracę plastyczną w formacie A4 ilustrującą jedno z 2 haseł zawierających myśli Jana Pawła II dotyczące rodziny.

Technika prac dowolna, rozstrzygnięcie 9.10.2012r.

 

TEMATYKA PRAC:
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
W trwale zjednoczonej rodzinie dzieci osiągają dojrzałość, w niej bowiem przeżywają najbardziej doniosłe i najbogatsze doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajemnego szacunku i obrony życia. Niech współczesne rodziny wpatrują się w Rodzinę z Nazaretu, aby z przykładu Maryi i Józefa czerpać potrzebne wskazania dla codziennych życiowych wyborów (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 27.12.1998, nr 3).

KLASA 1
„Czcij ojca i matkę", gdyż są oni dla ciebie niejako zastępcami Pana Boga — są tymi, którzy dali ci życie, a przez to wprowadzili cię w cały krąg ludzkiego bytowania: rodu, narodu, kultury. (List do Rodzin, nr 15)
KLASA 2
Trzeba, ażeby w modlitwie wszyscy byli obecni — i ci, którzy żyją, i ci którzy już odeszli, i ci także którzy mają przyjść na świat. Trzeba, aby każdy człowiek był w rodzinie „omadlany" na miarę dobra, jakie stanowi — na miarę dobra, jakim jest dla niego rodzina i on dla rodziny. (List do Rodzin, nr 10).
KLASA 3A
Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju (List do dzieci).
KLASA 3 B
Jak każde dziecko, Jezus nauczył się od swoich rodziców najważniejszych prawd życiowych i zasad postępowania. A czyż nie zadziwia nas głęboko myśl, że Jego doskonałe posłuszeństwo woli Bożej dojrzało w swoim wymiarze ludzkim dzięki naśladowaniu przykładu ojca, czyli Józefa — «człowieka sprawiedliwego» (por. Mt 1, 19)? Pragnę dziś prosić św. Józefa, by opiekował się z nieba wszystkimi ojcami i pomagał im wypełniać ich zadania w rodzinie (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 21.03.1999).
KLASA 4
Niech wznosi się modlitwa Kościoła, modlitwa rodzin — wszystkich „domowych Kościołów" i niech będzie w tym roku słyszana, naprzód przez Boga, a także przez ludzi! Ażeby nie popadali w zwątpienie (List do Rodzin, nr 5).
KLASA 5
Niech Święta Rodzina, która musiała przejść niejedną bolesną próbę, czuwa nad wszystkimi rodzinami na świecie, a zwłaszcza nad tymi, które żyją w trudnych warunkach. Niech w tym Roku Eucharystii rodzina chrześcijańska znajdzie światło i niezbędne siły, by żyć w jedności i wzrastać jako «Kościół domowy», zwłaszcza dzięki regularnemu uczestnictwu w niedzielnej Eucharystii (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 26.12.2004).
KLASA 6
Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci (Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4.06.1997, nr 4).

PRACA INDYWIDUALNA
Jeżeli prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa, to równocześnie jest też prawdą, że niestety, wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione ciepła własnej rodziny (List do dzieci).

PRACA INDYWIDUALNA
Dla człowieka wierzącego i dla rodzin chrześcijańskich niedziela powinna stać się dniem, w którym doświadcza się głębszej komunii z bliźnim poprzez pomaganie tym, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji. W ten sposób niedziela może stać się dniem dzielenia się z innymi. Zaprosić na obiad osobę samotną, ofiarować artykuły pierwszej potrzeby rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, odwiedzić chorego lub więźnia, poświęcić trochę czasu człowiekowi przeżywającemu ciężkie chwile — oto kilka spośród tylu konkretnych gestów, które mogą sprawić, że niedziela stanie się dniem solidarnego braterstwa (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 16.08.1998).