Sprzątanie Świata 2012 - 28.09.2012

Społeczność szkoły dnia 28 września 2012 r. włączyła się w 19 ogólnopolską akcję "Sprzątanie Świata". Hasło tegorocznej akcji to "Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę".
Dzieci z klas 0 – III sprzątały teren wokół szkoły, a starsze klasy wyznaczone tereny w okolicy. Owocem tych działań były worki wypełnione odpadkami, plastikiem i surowcami wtórnymi.