Spotkanie z policjantem - 21.09.2012

Dnia 21.09.2012r. klasę I odwiedził pan policjant, który przeprowadził z uczniami pogadankę na temat bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznego zachowania się w klasie, na korytarzu i boisku szkolnym, odpowiedniego reagowania na polecenia n-la i pracowników szkoły.
Dzieci z wielką uwagą słuchały wyjątkowego gościa. Bardzo chętnie odpowiadały na pytania, wykazując się przy tym już dużą wiedzą o bezpieczeństwie. Na koniec zadawały też ciekawe pytania. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.