Pierwsze wystąpienie Samorządu Uczniowskiego - 19.09.2012

W życiu każdej społeczności uczniowskiej bardzo ważnym wydarzeniem jest wybór jej reprezentantów, którzy będą stanowili samorząd. Dnia 14.09.2012 r. przedstawiciele klas III-IV wybrali szkolny Samorząd Uczniowski. Przewodniczącą szkoły została Katarzyna Skiba (VI), zastępcami: Barbara Kurczewska (VI) i Wanessa Krzyżewska (V), sekretarze: Karolina Rzeszutek (VI) i Zuzanna Handziak (III), skarbnicy: Barbara Trybowska (VI) i Łukasz Koszałka (IV). Przewodniczącymi sekcji: porządkowej jest Wojciech Hanadziak (VI), dekoracyjnej- Jakub Kapuściński (VI) i technicznej Adrian Braniecki (VI).

Dnia 19.09.2012 r. SU zorganizował pierwszy apel na którym przedstawiono członków SU całej społeczności szkolnej.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały p.Zyta Kwiecień oraz p.Renata Ochał.