Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 - 03.09.2012

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Dyrektor szkoły pani Lucyna Pizun powitała zgromadzonych na placu apelowym uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Następnie Kierownik MG ZEAS pani T. Pieczykolan w imieniu Organu Prowadzącego przekazała powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora p. Lucynie Pizun na kolejną pięcioletnią kadencję.
Z kolei uczennice klasy V pod opieką wychowawczyni p. Longiny Sądej przygotowały krótki program artystyczny zatytułowany "Skończyły się wielkie wagary". Póżniej uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami.