OGŁOSZENIE - KLASA 8

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem zaprasza uczniów klasy ósmej po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach 8.00 - 12.00.

Przypominamy o zachowaniu standardów bezpieczeństwa.