Ogłoszenie - 15.06.2020

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach 16, 17, 18 czerwca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

W tych dniach uczniowie klasy VIII piszą Egzamin Ósmoklasisty.