Procedury obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem