Harmonogram przesyłania i udostępniania materiałów w pracy zdalnej

Harmonogram przesyłania i udostępniania materiałów w pracy zdalnej

Wszelkie materiały do zajęć dla uczniów nauczyciel wysyła 1 raz dziennie, wyłącznie w dniu wyznaczonym w poniższym harmonogramie dla danego przedmiotu, w godzinach 8.00 - 15.00.

 Harmonogram przesyłania i udostępniania materiałów w pracy zdalnej

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Materiały przesyłane 1 raz dziennie.  Formę nauczania, nauczyciel ustala indywidualnie z rodzicami swojej klasy

 

KLASY IV

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Język polski

historia

Język angielski

Język polski

Muzyka

matematyka

religia

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Plastyka

Język angielski

technika

Przyroda

Matematyka

Godzina z wychowawcą/ pedagogiem 

WDŻ/ co drugi tydzień

 

KLASY V

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Język angielski

Język polski

geografia

Język angielski

Język polski

biologia

 Wychowanie fizyczne

historia

matematyka

plastyka

matematyka

technika

muzyka

informatyka

religia

Godzina z wychowawcą/ pedagogiem

WDŻ/ co drugi tydzień

 Tylko kl. 5a

Koło z języka polskiego (raz na 2 tygodnie)

 

 

 

KLASA VI

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Język polski

Język angielski

biologia

Język polski

Język angielski

geografia

matematyka

technika

matematyka

informatyka

historia

religia

plastyka

Wychowanie fizyczne

Muzyka

 

Godzina z wychowawcą/ pedagogiem

 Koło z języka polskiego
(raz na 2 tygodnie)

WDŻ/ co drugi tydzień

 

 

KLASA VII

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Język angielski

Język polski

Język angielski

Język polski

geografia

matematyka

biologia

fizyka

matematyka

plastyka

Język niemiecki

religia

WDŻ/ co drugi tydzień

Historia

chemia

 Muzyka

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Godzina z wychowawcą/ pedagogiem

 

 

KLASA VIII

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Język polski

Język angielski

Język polski

Język angielski

historia

matematyka

geografia

fizyka

biologia

WOS

EDB

chemia

Informatyka

matematyka

religia

Język niemiecki

 

Godzina z wychowawcą/ pedagogiem

Wychowanie fizyczne

WDŻ/ co drugi tydzień