Z uwagi na zgłaszane problemy: z łączami internetowymi, dostępem do drukarek nie będziemy przeprowadzać próbnych testów.

Prosimy aby każdy z uczniów samodzielnie przeanalizował testy CKE a następnie zadania te w czasie najbliższych zajęć z nauczycielami przedmiotów będą omawiane.

Egzamin ósmoklasisty - CKE