Szanowni Państwo:

Katecheci, Pedagodzy, Wychowawcy!

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest instytucją kultury. Naszym głównym celem jest zachowanie dziedzictwa Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednym z priorytetowych zadań naszej placówki jest działalność edukacyjna.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację w kraju i na świecie proponujemy codzienne korzystanie online z bogatych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Instytut. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II.  W związku z tym szczególnym czasem codziennie umieszczać będziemy liczne materiały związane z osobą Ojca Świętego, które mogą się stać bogatym uzupełnieniem wiedzy dla uczniów, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. 

Materiały w postaci filmów, nagrań, wywiadów, katechez, spacerów wirtualnych, wystaw oraz  materiałów dla najmłodszych umieszczane będą na naszej głównej stronie internetowej www.idmjp2.pl a także na profilu Instytutu na Facebooku - https://www.facebook.com/IDMJP2.  Zapraszamy do korzystania z naszej wirtualnej oferty.

Wszelkie udostępnione materiały są bezpłatnie.
 

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
tel. (12) 422 03 44
fax. (12) 619 87 87
http://www.idmjp2.pl
facebook.com/IDMJP2
http://www.santojp2.pl